Priser​

Indledende orienterende konsultation inkluderer ultralydundersøgelse og sædanalyse:​​

- ved lægehenvisning af såvel mand som kvinde

Gratis

- uden lægehenvisning

2.200 kr

Konsultation før IVF/ICSI behandling

Gratis

Inseminationssbehandling (inkl. 1 ultralydscanning)​

- ved lægehenvisning af såvel mand som kvinde

Gratis

- uden lægehenvisning

2.500 kr

Yderligere ultralydscanninger (pr. stk.)

500 kr​​

Konsultation – ikke fertilitet - inkluderer ultralydscanning​

1.250 kr​

Hydrosonografisk undersøgelse (HSU)​

2.000 kr​

Cystepunktur (uden relation til fertilitetsbehandling)​

1.000 kr​

Sædanalyse  (uden relation til fertilitetsbehandling)​

1.000 kr​

IVF/ICSI behandling​

Indledende samtale*​

Gratis

22.950 kr​

IVF-behandling med ICSI​

25.950 kr​

Afbrudt behandling før ægudtagning

4.000 kr​

Narkose i forbindelse med ægudtagning​

4.000 kr

Oplægning af optøede æg​

9.250 kr

Mikroinsemination (ICSI)​

3.000 kr

Operativ udtagning af sædceller (TESA)

4.000 kr​

Sædanalyse (Gratis ved fertilitetsbehandling)

750 kr​

Nedfrysning af sæd

2.000 kr​

Opbevaring af sæd pr år (op til 10 portioner)

2.000 kr​

Opbevaring af æg pr år

2.000 kr

Assisted Hatching

2.000 kr

Nedfrysning og opbevaring af blastocyster/år​

2.000 kr

Endometrie priming

2.200 kr

Akupunktur

500 kr

Graviditetsscanning er inkluderet ved IVF og ICSI

* Afbud skal meldes inden kl. 10.00 på samtaledagen​.

For sent afbud eller udeblivelse 500 kr.

** Hvis behandling afbrydes efter ægudtagening, da tilbydes ny behandling med 50% rabat. Denne rabat kan kun bruges en gang.

Kontrakter

3 IVF-behandlinger (kvinder til og med 39 år)​

42.900 kr

3 IVF-behandlinger (kvinder fra og med 40-45 år)​

48.900 kr

​Kontrakt på 3 fertilitetsbehandlinger

​Aftalen omfatter et behandlingsforløb på maximalt 3 ægudtagninger og som led i dette ægoplægninger hvis muligt​, og dertil 2 ekstra behandlinger med ægoplægning med æg fra frys (FER behandling) med i pakken. Prisen er jf. gældende prisliste. Denne pris omfatter alle samtaler, kontroller, skanninger, lovpligtige HIV og Hepatitis prøver, ægudtagninger og ægoplægninger efter aftalens indgåelse indtil graviditet opnås indenfor 3 gennemførte ægudtagninger/ægoplægninger eller 2 FER behandlinger.

​Aflyses en behandling før ægudtagning, påvirkes forbruget af ægudtag/ægoplægninger ikke. 

​Ydelser ikke omfattet af pakken:

Der vil være et tillæg til pakken ved ekstra ydelser, såfremt disse ikke er inkluderet i den pakke du/I har valgt f.eks. Assisteret Hatching (AHA), ICSI, TESA og donorsæd - se venligst den gældende prisliste.

Medicin anvendt til behandlingen er ikke inkluderet og afregnes særskilt med apoteket.

Graviditet:

Kontrakten anses for fuldført og afsluttet ved fødsel af mindst 1 levende barn, også selvom du kun har brugt 1 forsøg i pakken.

Betaling:

Ved aftalens indgåelse eller inden påbegyndelse af behandling indbetales pakkens pris til VivaNeo Ciconia Aarhus ved overførsel til klinikkens bankkonto: Nykredit reg.nr. 8117, konto nr. 0004321485, IBAN nr.: DK4181170004321485, SWIFT adr.: NYKBDKKK.

Behandlingsperiode:

Den samlede behandling skal gennemføres indenfor en tidsperiode på 24 måneder regnet fra aftalens indgåelse. Hvis denne tidsperiode overskrides uden aftale om andet og uden at hele behandlingsforløbet er gennemført, bortfalder Ciconias pligt til at yde yderligere behandling.

Aflysning af behandling:

Hvis der under behandlingen er omstændigheder, som gør, at behandlingen ikke kan udføres, eller at der ingen udsigt er til graviditet, da kan kontrakten tilbagekaldes. I sådanne tilfælde har Ciconia ret til at modtage betaling for behandling i forhold til aktuelle prisliste for enkelt behandlinger med ekstra opkrævning for ICSI, TESA, AHA, FER og donorsæd. Vi anbefaler oplægning af de nedfrosne æg/blastocyster før opstart på en ny frisk hormonbehandling.

FERIELUKNING.
19-06-2018
I forbindelse med ferielukning i klinikken gøres hermed opmærksom på, at det er muligt at søge oplysning om anden gynækolog på Sundhed.dk
Læs hele nyheden
Behandling af oplysninger
16-04-2018
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Faurskov Fertilitet og Gynækologi en række personoplysninger om dig.
Læs hele nyheden
Utilsigtet hændelse
11-04-2017
Ønsker du at indberette en utilsigtet hændelse?
Læs hele nyheden
Regler for henvisning til kunstig befrugtning
17-08-2015
Undersøgelse og behandling kan foregå gratis i overenskomsthavende speciallægepraksis, såfremt man har henvisning fra sin praktiserende læge.
Læs hele nyheden